PROBİYOTİKLİ ÖZELLİK ve FAYDALAR:

Bacillus grubu bakteriler tarafından üretilen antimikrobiyal yapılar hedef hücreleri doğrudan etkiler. Bu özellik sayesinde;
    • Bacillus suşlar biyokontrol kapasitelerini artırır.
    • Bitkilerde sistemik direnci artırır.
    • Bitkinin zararlı ve hastalık etmenleri ile girdiği besin,su ve mineral rekabetinde bitkiyi destekler.
    • Bu bağlamda, ProVerim çoklu mantar ve bitki patojenlerinin büyümesine karşı yüksek aktivite gösterir.