AYLARA GÖRE ÇİFTÇİ REHBERİ

TARLA, BAĞ-BAHÇE ve ZİRAİ MÜCADELE FAALİYETLERİ
 • Ambarlarda gerekli koruma ve mücadele işleri yapılır.
 • Zabrus için tarla kontrolleri yapılarak gerekli mücadele yapılır.
 • Hububatta yabancı ot kontrolleri yapılarak gerekli ilaçlamalar yapılır.
 • Tarla faresi kontrolleri sonucunda, gerekli mücadele uygulamaları yapılır.
 • Bütün meyve bahçelerinde kabuklu bit ve torbalı koşnile karşı kış ilaçlaması yapılır.
 • Kalem aşıları için uygun kalemler alınır ve saklanır.
 • Bütün bağlarda kabuklu bit ve torbalı koşnile karşı kış ilaçlaması yapılır.
 • Kalem aşıları için uygun kalemler alınır ve saklanır.
HAYVANCILIK ve ARICILIK FAALİYETLERİ
 • Hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek amacıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalık taraması ve takibinin yapılarak hastalıkları pidemiyolojik olarak araştırılır.
 • Sağlık taramaları yapılır.
 • Büyükbaş hayvanlara tanımlama için küpe takılarak ve VETBİS veri tabanına işlenerek kimliklendirilir.
 • Kuduz hastalığına karşı kedi ve köpeklere koruyucu amaçla kuduz aşısının uygulanır.
 • İnsanları ısıran kedi ve köpeklerin müşahede altına alınması amacıyla ısırık takibi yapılır.
 • Yeni bal sezonu için iş akış planı yapılır. Hedefler belirlenir.
 • Arılar kış salkımı oluşturması sebebiyle fazla rahatsız edilmemeli ve bu salkım bozulmamalıdır.
 • Kovanların üst kapaklarının yağmur ve kar nedeniyle su alıp almadığı kontrol edilir. Rüzgârdan etkilenen kapaklar düzeltilir.
 • Eldeki balların toptan ve perakende satışına devam edilir.
TARLA, BAĞ-BAHÇE ve ZİRAİ MÜCADELE FAALİYETLERİ
 • Şubat ayının ikinci yarısından sonra soğan ve sarımsak ekilebilir.
 • Ambarlarda gerekli koruma ve mücadele işleri devam eder.
 • Zabrus için tarla kontrolleri yapılarak gerekli mücadeleye devam edilir.
 • Hububatta yabancı ot kontrolleri yapılarak gerekli ilaçlamalar yapılır.
 • Tarla faresi kontrolleri sonucunda, gerekli mücadele uygulamaları yapılır.
 • Meyve bahçelerinde çeşitli zararlı ve hastalıklarla kış mücadelesi yapılır.
 • Fidan yerleri işaretlenir ve çukurları açılır.
 • Hava ve toprak şartları uygun gittiği takdirde ayın ortasından sonra fidan dikimleri yapılır.
 • Hava ve toprak şartları uygun gittiği takdirde meyvelerde ayın ortasından sonra budama çalışmaları başlanır ve devam edilir.
 • Bütün meyvelerde çeşitli zararlı ve hastalıklarla karşı bordo bulamacı atılır.
 • Seralarda yeşil soğan, roka ve marul hasadı devam eder.
 • Bağ fidan yerleri işaretlenir ve çukurları açılır.
 • Hava ve toprak şartları uygun gittiği takdirde ayın ortasından sonra bağ çubuğu dikimleri yapılır.
 • Bütün bağlarda çeşitli zararlı ve hastalıklarla karşı bordo bulamacı atılır
HAYVANCILIK ve ARICILIK FAALİYETLERİ
 • Hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek amacıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalık taraması ve takibinin yapılarak hastalıkları epidemiyolojik olarak araştırılır.
 • Sağlık taramaları yapılır.
 • Büyükbaş hayvanlara tanımlama için küpe takılarak ve VETBİS veri tabanına işlenerek kimliklendirilir.
 • Kuduz hastalığına karşı kedi ve köpeklere koruyucu amaçla kuduz aşısının uygulanır.
 • İnsanları ısıran kedi ve köpeklerin müşahede altına alınması amacıyla ısırık takibi yapılır.
 • Hastalıktan ari işletmelerin denetlenmesi ve kontrolü
 • Serosörvey çalışmalarının yapılması
 • Brucella hastalığına karşı koruyucu amaçla büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara genç ve ergin aşılamanın yapılır.
 • Kovanlarda tamir ve boya işleri yapılır.
 • Çerçeve tamiri ve petek takma işi yapılır.
 • Ay sonuna doğru kovanlar kışlatma yerinden alınarak yeni yerlerine nakledilir.
 • Arı sicil defteri gözden geçirilerek kovanlar hakkında bilgi sahibi olunur.
 • Arıların beslenmesi ve kek yapımı için gerekli (şeker, bal, polen) malzemeler temin edilerek kek yapımına başlanır.
 • Bu mevsimde hava ısısının uygun olduğu durumlarda arılar dışarı çıkar. Tedbirli olmak açısından ve kovan içi ısının korunması amacıyla kovan fazla karıştırılmamalıdır.
 • Arı konaklama yeri tespit edilir.
 TARLA, BAĞ-BAHÇE ve ZİRAİ MÜCADELE FAALİYETLERİ
 • Her türlü tarla ziraatı için toprak işlemesine devam edilir. İşleme ile birlikte gübreleme yapılır. Kaymak bağlamış tarlalar tırmık ve kazayağı ile kırılarak hububatta kardeşlenme de sağlanmış olur. Güzlük ekim yapılan yerlerde ikinci azot uygulaması yapılır.
 • Yazlık hububat ekimi devam eder. Bu arada çayır-mera ve yem bitkilerinin ekimi ve tütün fidelikleri tesisine başlanır.
 • Hububat bitkilerine kardeşlenme döneminde ikinci kısım (üre) azotlu üst gübre verilir.
 • Zabrus için tarla kontrolleri yapılarak gerekli mücadeleye devam edilir.
 • Hububatta yabancı ot kontrolleri yapılarak gerekli ilaçlamalara devam edilir.
 • Meyve bahçelerinde çeşitli zararlı ve hastalıklarla kış mücadelesine devam edilir. Gözler patlamadan bordo bulamacı uygulamasına başlanır.
 • Toplu meyvecilik kurulacak sahalar ile eski tesisler sürülür ve gübrelenir.
 • Fidan dikimine devam edilir.
 • Meyvelerde budama ile birlikte kalem aşılarına başlanır.
 • Bahçelerde sap saman yakılarak kırağı ve don zararı önlenmelidir.
 • Seralarda yetiştirilecek olan hıyarların tohumları ekilir.
 • Tarla ziraatı yapılacak olan yerlerde yazlık sebzeler için fide yastıkları hazırlanır
 • Bahçede, serada, sıcak ve ılık yastıklardaki zararlı ve hastalıklarla mücadele edilir.
 • Bağ kurulacak yerlerde ve eski tesislerde toprak işlemesi ve gübrelemeye yapılır.
 • Bağ fidanı dikimine devam edilir.
 • Bağların kışlık budaması yapılır.
 • Bağlarda kalem aşılarına başlanır.
 • Çeşitli zararlı ve hastalıklara karşı mücadeleye devam edilir.
HAYVANCILIK ve ARICILIK FAALİYETLERİ
 • Hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek amacıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalık taraması ve takibinin yapılarak hastalıkları epidemiyolojik olarak araştırılır.
 • Sağlık taramaları yapılır.
 • Büyükbaş hayvanlara tanımlama için küpe takılarak ve VETBİS veri tabanına işlenerek kimliklendirilir.
 • İnsanları ısıran kedi ve köpeklerin müşahede altına alınması amacıyla ısırık takibi yapılır.
 • İlkbahar şap aşılama döneminde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara koruyucu şap aşısının yapılır.
 • Küçükbaş hayvanlara koruyucu amaçla ppr aşısının yapılır.
 • Arılarda İlkbahar bakımı ve genel kontrol yapılır.
 • Kovanlarda temizlik ve rutin bakım işlerine başlanır. Kovan içinde bulunan ve kışlatmadan kalan fazla malzemeler çıkartılır.
 • Gıda stoku az ve zayıf kovanlar beslemeye alınır. Soğuk havalarda bilhassa kekle besleme önerilir.
 • Arı populasyonunun en az olduğu bu dönemde Varroa mücadelesi yapılarak ilaçlama tamamlanır.
 • Kışlatma yerinde sıkışık durumda olan kovanların yeri değiştirilir ya da kovanların arası açılır.
 • Genel muayene sonrasında arı sicil defterine arıların genel durumu kaydedilir.
 • Kovandaki eski ve yıpranmış petekler çıkartılarak yenisiyle değiştirilir.
 • Arılıkta çevre temizliği yapılır. Devamlı kullanılan malzemeler arılığa getirilir.
 • Arılar kışlatma yerinden alınarak yeni konaklama yerine nakledilir.
TARLA, BAĞ-BAHÇE ve ZİRAİ MÜCADELE FAALİYETLERİ
 • Nisan ortalarına kadar hububatta azotun (Amonyum nitrat) üçüncü kısmı sapa kalkma döneminde verilir.
 • Bu ayın ilk haftasında ayçiçeği ekimine başlanmalıdır.
 • Bu ayın sonuna kadar çeltik tavaları hazırlanmalıdır.
 • Bu ayın ortasından itibaren pancar ekimine başlanmalıdır.
 • Zabrus için tarla kontrolleri yapılarak gerekli mücadeleye devam edilir.
 •  Hububatta yabancı ot kontrolleri yapılarak gerekli ilaçlamalara devam edilir.
 • Hububat hastalıklarına karşı koruyucu uygulama çalışmalarına başlanır.
 • Meyve bahçelerinde çiçeklenme döneminde mücadele işlemleri durdurulur.
 • Sebze fideliklerinde hastalıklara karşı gerekli mücadele uygulamaları yapılır.
 • Meyve bahçelerinde toprak işlenmesi devam eder ve yabancı otlarla mücadeleye başlanır.
 • Yeni dikilen meyve fidanlarında sulama devam eder.
 • Mart ayı sonunda iklim elverişsiz olmuşsa kalem aşılarına devam edilir.
 • Bahçelerde görülen ve görülebilecek hastalıklarla zararlılara karşı mücadele yapılır. Ancak çiçek devresinde mücadele durdurulur.
 • Bahçelerde sap saman yakılarak kırağı ve don zararı önlenmelidir.
 • Hıyar fideleri seralara dikilmelidir.
 • Sıcak yastıklara açık yetiştiricilik için tohumlar ekilmelidir.
 • Bağlarda toprak işlenmesi devam eder ve yabancı otlarla mücadeleye başlanır.
 • Bağların boğazları açılır, boğaz kökleri kesilir.
 • Mart ayı sonunda iklim elverişsiz olmuşsa kalem aşılarına devam edilir.
 • Hastalık ve zararlılara karşı mücadele yapılır.

 

HAYVANCILIK ve ARICILIK FAALİYETLERİ
 • Hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek amacıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalık taraması ve takibinin yapılarak hastalıkları epidemiyolojik olarak araştırılır.
 • Sağlık taramaları yapılır.
 • Büyükbaş hayvanlara tanımlama için küpe takılarak ve VETBİS veri tabanına işlenerek kimliklendirilir.
 • İnsanları ısıran kedi ve köpeklerin müşahede altına alınması amacıyla ısırık takibi yapılır.
 • İlkbahar şap aşılama döneminde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara koruyucu şap aşısının yapılır.
 • Küçükbaş hayvanlara koruyucu amaçla ppr aşısının yapılır.
 • Arılarda rutin bakım ve kontrole devam edilir.
 • Kovanda eski ve küflenmiş petek varsa yenisiyle değiştirilir.
 • Kovanda bulunan bölme tahtası çıkartılır ve kovana yeni petek ilavesi yapılır.
 • Kek veya şeker şurubuyla teşvik beslemesi yapılır.
 • Balı yetersiz olan kovanlara bal ve polen desteği sağlanır.
 • Zayıf  kovanlar birleştirilir. Öksüz kovanlara ana arı verilir.
 • Bu ayın sonundan itibaren ana arı yetiştiriciliğine başlanır.
 • Yavru hastalıklarına karşı gerekli önlem alınır. Eğer hastalık mevcutsa bu kovanlar işletmeden uzaklaştırılarak ayrı bir yerde bakıma tabi tutulur.
 • Arıların beslemesi bilhassa akşamüzeri yapılarak yağmacılığa engel olunur.
 • Flora takibi yapılır.
 • Arı beslemesinde yavru üretimini teşvik ve koloninin ihtiyacının karşılanması  için polen toplanır.
TARLA, BAĞ-BAHÇE ve ZİRAİ MÜCADELE FAALİYETLERİ
 • Yazlık ekim yapılacak tarlalarda yüzeysel toprak işleme ve gübreleme yapılır. Kaymak kırma, çapa ve ot alma amacıyla tırmık ve kültivatörle toprak işlemesi devam eder.
 • Fideliklerde yetiştirilen sebze fideleri ay sonuna kadar tarlaya dikilir.
 • Sulama, çapalama, hereğe bağlama, seyreltme ve diğer bakım işleri yapılır.
 • Özellikle bu ay zararlı ve hastalıklara karşı dikkat edilmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır.
 • Hububatta çok kurak durumda bir kere sulama yapılabilir.
 • Bu ayın ilk haftasında ayçiçeği ekim tamamlanmalıdır.
 • Çeltik ekim öncesi kompoze alt gübresi bu ayın ortasına kadar verilerek ay sonuna kadar ekim tamamlanmalıdır.
 • Bu ayın ortalarına kadar pancar ekimi tamamlanmalıdır.
 • Ayçiçeğinde yabancı ot mücadele çalışmalarına başlanır.
 • Sebzelerde yabancı ot, hastalık ve zararlı mücadelesi yapılır.
 • Meyve Hububat hastalıklarına karşı koruyucu uygulama çalışmalarına devam edilir.
 • Meyve bahçelerinde çeşitli zararlı ve hastalıklarla mücadeleye devam edilir
 • Bahçelerde toprak işlemesi çapa ve sürüm şeklinde devam eder. Toprak işlemesiyle birlikte ihtiyaç olduğu takdirde azotlu gübreler verilir.
 • Bahçede her türlü bakım, taçlandırma, budama, uç alma, çap ve sulama işleri yapılır.
 • Görülebilecek her türlü hastalık ve zararlılara karşı mücadele edilir.
 • Fasulye, nohut gibi baklagillerin ekimleri yapılır.
 • Her çeşit sebze için gerekli gübreleme yapılır.
 • Çapalama, sulama işleri devam eder.
 • Her türlü hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır.
 • Seralara dikilen fidelerin bakım, hastalık ve zararlılarla mücadelesine devam edilmelidir.
 • Seralarda hıyar hasadı başlar, bakım ve gübreleme işlerine devam edilir.
 • Bağlarda toprak işlemesi çapa ve sürüm şeklinde devam eder. Toprak işlemesiyle birlikte ihtiyaç olduğu takdirde azotlu gübreler verilir.
 • Bağlarda Sürgün, salkım seyreltmesi yapılır. Çıkan yazlık sürgünler tellere bağlanır.
 • Bağlarda Mildiyö ve küllemeye karşı mücadele yapılır. Diğer zararlılarla savaşılır.
HAYVANCILIK ve ARICILIK FAALİYETLERİ
 • Hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek amacıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalık taraması ve takibinin yapılarak hastalıkları epidemiyolojik olarak araştırılır.
 • Sağlık taramaları yapılır.
 • Büyükbaş hayvanlara tanımlama için küpe takılarak ve VETBİS veri tabanına işlenerek kimliklendirilir.
 • İnsanları ısıran kedi ve köpeklerin müşahede altına alınması amacıyla ısırık takibi yapılır.
 • Serosörvey çalışmalarının yapılır.
 • Serbest veteriner hekim muayenelerinin denetimlerinin yapılır.
 • Bölgemizde oğul üretimine bu aydan itibaren başlanır.
 • Ana arı yetiştiriciliğine başlanır.
 • Kolonideki yaşlı ana genç ana ile değiştirilir.
 • Rutin bakım ve kontrol işlerine devam edilir.
 • Kovan giriş delikleri genişletilir.
 • Zayıf kovanlara güçlü kovanlardan yavru desteği sağlanır.
 • Gezginci arıcılık için flora takibi yapılır.Bahar balı için arılar floraca zengin yer ve bölgelere nakledilir.
 • Arı sayısı çoğaltılmak isteniyorsa bölme veya devşirme yöntemiyle oğul üretimi gerçekleştirilir.
 • Alınan oğullar bakım ve beslemeye alınır.
 • Bu ayda işletmede destek kolonileri ve şampiyon kovanlar oluşturulur.
 • Arıların petek işlemeyi teşvik için 1/1 oranında şeker şurubuyla beslenir.
 • Arı hastalıklarına karşı gerekli tedbirler alınır.
 • Sepet kovandan fenni kovana aktarma yapılır.
 • İşletmedeki performansı yüksek damızlık koloniler belirlenir.
TARLA, BAĞ-BAHÇE ve ZİRAİ MÜCADELE FAALİYETLERİ
 • Genel olarak toprak sürümü bitmiş olmalıdır. Ancak, anızlar bozularak da ikinci mahsul ekimi için toprak hazırlanır.
 • Hububat bitkileri süt olum dönemi olan bu ayda ihtiyaç durumuna göre sulanabilir.
 • Bu dönemde ihtiyaç durumuna göre ayçiçeğinde bir sulama ve çapa yapılabilir.
 • Bu ayın ortalarına kadar çeltik kardeşlenme döneminde  ikinci azotlu (amonyum sülfat) gübre verilmelidir.
 • Sebzelerde yabancı ot, hastalık ve zararlı mücadelesi yapılır.
 • Meyve bahçelerinde görülebilecek zararlı ve hastalıklarla mücadeleye devam edilir.
 • Mısır ve ayçiçeğinde bozkurt ve tel kurtlarına karşı kontroller yapılarak gerekli mücadele tedbirleri alınır.
 • Çeltikte yabancı ot kontrolleri ve mücadele çalışmaları yapılır.
 • Süne mücadelesi uygulamaları yapılır
 • Hasat öncesi boş ambar temizlik ve ilaçlamaları yapılır.
 • Bahçelerde toprak işlemesi devam eder.
 • Sürgün göz aşısı başlar.
 • Sulama, çapa ve her türlü bakım sıkı bir şekilde ay boyunca yürütülür.
 • Şeftali ve elmalarda seyreltme yapılır.
 • Meyve ağaçlarında görülecek her türlü hastalıklara karşı mücadele yapılır.
 • Erik, kiraz  hasadı başlar, ambalajlanarak piyasaya sevk edilir.
 • Sebzelerde çapalama, sulama ay boyunca devam eder. Azotlu gübreler sulama ile verilir. Boğazlar doldurulur.
 • Her türlü sebze hastalık ve zararlılarına karşı mücadele devam eder.
 • Örtü altında yetiştirilen sebzelerde hasat devam eder.
 • Bağlarda bazı bölgelerde toprak işlemesi ve  ihtiyaç duyulması halinde azotlu gübreleme devam eder.
 • Bağlarda, uç alma, koltuk alma, çapalama ve diğer bakım işleri devam eder.
 • Bağlarda her türlü hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır.
HAYVANCILIK ve ARICILIK FAALİYETLERİ
 • Hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek amacıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalık taraması ve takibinin yapılarak hastalıkları epidemiyolojik olarak araştırılır.
 • Sağlık taramaları yapılır.
 • Büyükbaş hayvanlara tanımlama için küpe takılarak ve VETBİS veri tabanına işlenerek kimliklendirilir.
 • Brucella hastalığına karşı koruyucu amaçla büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara genç ve ergin aşılamanın yapılır
 • Kuduz hastalığına karşı kedi ve köpeklere koruyucu amaçla kuduz aşısının uygulanması
 • Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara koruyucu amaçla şarbon aşısının yapılır.
 • İnsanları ısıran kedi ve köpeklerin müşahede altına alınması amacıyla ısırık takibinin yapılır
 • Hastalıktan ari işletmelerin denetlenmesi ve kontrolü yapılır
 • Güçlü kovanlara ballık konur.Arılar, nektar toplamaya hazır hale getirilir..
 • Kuluçkalıkta bulunan sırlanmış ballar üst kattaki ballığa alınır. Yerine yarım ballı veya boş petek ilave edilir.
 • İşletmede arı sayısı artırılmak isteniyorsa bir kısım bölme işlemine bu ayda da devam edilir.
 • Alınan oğullar bakım ve beslemeye devam eder.Güçlü kovanlardan alınan yavru desteği ile güçlenmesi sağlanır. 
 • Arıların oğula kaçmaması için gerekli önlem alınır.Eğer arı sayısı çoğaltılmak isteniyorsa suni oğul alınır.
 • Nektar akımının az olduğu bölgelerde flora takip edilerek bölge içi gezgincilik yapılır.
 • Bal hasadına ön hazırlık yapılır.Kovanları aşırı sıcaktan korumak için kovan üzerine gölgelik yapılır.
 • Arılar bal mevsimine hazırlanır.
 • Petek işleme ve yavru gelişimini teşvik için, nektar akımının kıt olduğu hallerde takviye besleme yapılır.
 • Ana arı yetiştiriciliğine devam edilir.
TARLA, BAĞ-BAHÇE ve ZİRAİ MÜCADELE FAALİYETLERİ
 • Hasadı yapılan hububat tarlalarında anız bozulur. Nadasa bırakılmış tarlalarda ot mücadelesi ve yeşil gübre ihtiyacı nedeniyle ikileme, üçleme yapılır.
 • İkinci mahsul olan bitkilerin ekimi yapılır.
 • Çapalama, sulama, boğaz doldurma, seyreltme, sırıklara bağlama gibi bakım işleri devam eder.
 • Her türlü hastalık ve zararlılara karşı mücadele yapılır.
 • Bu ayın ilk haftasında arpa hasadı yapılmalı ve ay ortasında ise buğday hasadına başlanmalıdır.
 • Ayçiçeğinde süt olum dönemi olan bu zamanlarda bir sulama yapılabilir.
 • Hububat hasadından hemen sonra gölge tavında tarlaların sürümüne başlanmalıdır.
 • Çeltikte sapa kalkma dönemi olan bu zamanda ay ortasına kadar üçüncü azotlu (amonyum sülfat) verilmelidir
 • Sebzelerde yabancı ot, hastalık ve zararlı mücadelesine devam edilir.
 • Çeltikte yabancı ot kontrolleri ve mücadele çalışmalarına devam edilir.
 • Çeltik hastalık ve zararlılarına karşı gerekli kontroller yapılarak mücadele tedbirleri alınır.
 • Meyve bahçelerinde görülebilecek zararlı ve hastalıklarla mücadeleye devam edilir.
 • Meyve ağaçlarında görülecek her türlü hastalıklara karşı mücadele yapılır.
 • Kayısı, Şeftali, vişne gibi meyvelerin  hasadı başlar, ambalajlanarak piyasaya sevk edilir.
 • Sık sık sulama yapılır. Ot alma ve çapalama işleri devam eder.
 • Mayıs ayı içersinde tarlaya dikilen sebze fidelerinin hasadına başlanır.
 • Sonbahar turfandası olarak ekilecek sebzeler için soğuk yastık hazırlanır. Tohumların ekimi yapılır.
 • Sebzeler sık sık sulanır. Çapalama ay boyunca devam eder.
 • Her türlü sebze hastalık ve zararlılarına karşı mücadele yapılır.
 • Her türlü bağ hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir.
 • Çapalama gibi bakım işleri yürütülür.

 

HAYVANCILIK ve ARICILIK FAALİYETLERİ
 • Hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek amacıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalık taraması ve takibinin yapılarak hastalıkları epidemiyolojik olarak araştırılır.
 • Sağlık taramaları yapılır.
 • Büyükbaş hayvanlara tanımlama için küpe takılarak ve VETBİS veri tabanına işlenerek kimliklendirilir.
 • İnsanları ısıran kedi ve köpeklerin müşahede altına alınması amacıyla ısırık takibinin yapılır
 • Hastalıktan ari işletmelerin denetlenmesi ve kontrolü yapılır
 • Kovanlarda rutin bakım işleri devam eder.
 • Olgunlaşan ve sırlanmış ballar alınır. Hasat edilen bu ballar dinlendirildikten sonra uygun kaplara yerleştirilir.
 • Kovanları aşırı sıcaklardan korumak için kovanların havalandırmasına özen gösterilir.
 • Ballı peteklerin aşırı sıcaklardan zarar görmemesi için kovan üzerine ot, sap vb. malzemeyle gölgelik yapılır.
 • Bal ile dolmuş petekler alt kattan alınarak olgunlaşmaları için üst kata çıkartılır. Bunun yerine yarım ballı veya sırlanmamış çerçeveler konulur.
 • Bal hasadına başlanır.
 • Su kaynağına uzak alanlarda arılara su temin edilir.
TARLA, BAĞ-BAHÇE ve ZİRAİ MÜCADELE FAALİYETLERİ
 • Anızların bozumuna devam edilir. Bazı yerlerde sonbahar ekimi için, bazı yerlerde de ikinci mahsul için toprak işlemesi yapılır.
 • İkinci mahsuller ile Sonbahar ekimleri yapılır.
 • Sulama, çapalama ve diğer bakım işleri devam eder.
 • Her türlü hastalık ve zararlılar ile mücadele devam eder. Ambarlarda da zararlılarla mücadele edilir.
 • Hububat ve diğer tarla bitkileri hasadı devam eder. Harman işleri yürütülür. Ürünler ambarlanır, ambalajlanır, pazara sevk edilir ve değerlendirilir. Ambarlarda ürünler tekniğine uygun şekilde saklanır.
 • Erken ekilen  veya  erkenci ayçiçeği çeşitlerinde hasada başlanmalıdır.
 • Hububat ve ayçiçeği anızlarında tarla sürümlerine devam edilmelidir.
 • Sebzelerde yabancı ot, hastalık ve zararlı mücadelesine devam edilir.
 • Çeltik hastalık ve zararlılarına karşı gerekli kontroller yapılarak mücadeleye devam edilir.
 • Elma bahçelerinde hastalık ve zararlılara karşı gerekli önlemler alınır.
 • Meyve bahçelerinde durgun göz aşısı yapılmaya başlanır.
 • Her türlü meyve hastalık ve zararlılarına karşı mücadele yapılır.
 • Erik, şeftali, elma, armutların hasadı yapılır. Meyveler ambalajlanır. Pazara sevk edilir.
 • Son turfanda sebzelerin yerleri hazırlanır.
 • Son turfanda sebze tohumları ekilir, fideleri dikilir.
 • Sebze bahçelerinde çapa, sulama gibi bakım işleri yürütülür.
 • Her türlü sebze hastalık ve zararlılarına karşı mücadele tekniğine uygun şekilde yapılır.
 • Hasat ay boyunca devam eder. Sebzeler uygun ambalajlara konarak pazara sevk edilir.
 • Seralarda hasat sona erdirilerek, son turfanda hıyar fidesi dikimi yapılmalıdır
 • Bağlarda yaprak alma yapılır.
 • Her türlü bağ hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir.
 • Bağlarda Erkenci sofralık çeşitlerin hasadına başlanır.
HAYVANCILIK ve ARICILIK FAALİYETLERİ
 • Hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek amacıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalık taraması ve takibinin yapılarak hastalıkları epidemiyolojik olarak araştırılır.
 • Sağlık taramaları yapılır.
 • Büyükbaş hayvanlara tanımlama için küpe takılarak ve VETBİS veri tabanına işlenerek kimliklendirilir.
 • Küçükbaş hayvanlara koruyucu koyun-keçi çiçek aşısının yapılır
 • e) Kuduz hastalığına karşı kedi ve köpeklere koruyucu amaçla kuduz aşısının uygulanır
 • f) İnsanları ısıran kedi ve köpeklerin müşahade altına alınması amacıyla ısırık takibi yapılır
 • g) Serosörvey çalışmalarının yapılır
 • h) Hastalıktan ari işletmelerinin denetlenmesi ve kontrolü yapılır
 • Bal hasadına devam edilir.
 • Hasadı tamamlanan ballar alınarak fazla petekler ayrı kovanlarda muhafaza edilir.
 • Arıların aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için; kovan içi havalandırmasına önem verilir. Kovan üzerine sap, ot vb şeylerle gölgeleme yapılır.
 • Su kaynağına  uzak alanlarda arılara su temin edilir.
TARLA, BAĞ-BAHÇE ve ZİRAİ MÜCADELE FAALİYETLERİ
 • Her türlü güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır. Sürülmüş tarlalara ekim için ikileme ve üçlemesi yapılır. Sürümle birlikte gübreleme de devam eder.
 • Endüstri bitkilerinde sulama, çapalama ve diğer bakım işleri devam eder.
 • Her türlü hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.
 • Ayçiçeği hasadına devam edilir.
 • Hububat ve ayçiçeği anızlarında tarla sürümlerine devam edilir.
 • Ambar ve depolarda gerekli koruma tedbirleri alınarak mücadele işleri yapılır.
 • Çeltik hastalık ve zararlılarına karşı gerekli kontroller yapılarak mücadeleye devam edilir.
 • Meyve bahçelerinde durgun göz aşılarına devam edilir.
 • Erik, şeftali, elma, armut, ceviz ve bademlerin hasadı yapılır. Meyveler ambalajlanır. Pazara sevk edilir.
 • Meyve bahçeleri son kez sulanır.
 • Yazlık sebzelerin hasadı sona erdirilmeli ve atıkları bahçelerden uzaklaştırılarak yakılmalıdır.
 • Kışlık sebzelerin ekimine devam edilir.
 • Sebzelerde sulamaya devam edilir.
 • Seralarda hıyar fidelerinin bakımına devam edilmelidir.
 • Şaraplık ve sofralık üzümlerin hasadına, pazarlaması ve çeşitli yollarla değerlendirilmesine devam edilir.
 • Bağlar son kez sulanır.

 

HAYVANCILIK ve ARICILIK FAALİYETLERİ
 • Hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek amacıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalık taraması ve takibinin yapılarak hastalıkları epidemiyolojik olarak araştırılır.
 • Sağlık taramaları yapılır.
 • Büyükbaş hayvanlara tanımlama için küpe takılarak ve VETBİS veri tabanına işlenerek kimliklendirilir.
 • Sonbahar şap aşılama döneminde büyükbaş hayvanlara koruyucu şap aşısının yapılması
 • İnsanları ısıran kedi ve köpeklerin müşahade altına alınması amacıyla ısırık takibi yapılır
 • Kovanlarda rutin bakım işlerine devam edilir.
 • Çeşitli arı hastalık zararlıları ile mücadeleye başlanır.
 • Kışlatma için ön hazırlık yapılır ve bal stoku belirlenir.
 • Sonbahar yağmacılığına karşı gerekli önlem alınır.
 • Kovan giriş delikleri daraltılır.
 • Sonbahar teşvik  beslemesine bu ayın ortasından itibaren başlanır. Arılara 1:2 oranında hazırlanan şurupla beslenir.
 • Kovandaki yaşlı ana imha edilerek yerine genç ana arı verilir..
 • Ballıkta bulunan sırlanmış ballar alınarak hasat işlemi tamamlanır.
 • Kek yapımında polen gereksinimini karşılamak için sonbaharda yeni açan çiçeklerden polen toplanır
TARLA, BAĞ-BAHÇE ve ZİRAİ MÜCADELE FAALİYETLERİ
 • Her türlü güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır. Sürümle birlikte toprakta geç erime yapan gübreler ile çiftlik gübreleri verilebilir. İkileme ve üçlemeler devam eder.
 • Güzlük hububat ekimi başlar ve ay boyunca devam eder.
 • Yeni ekilen hububatta ve diğer bitkilerde sulama, son çapalar ve bakım işleri devam eder.
 • Ekilecek tohumların ilaçlanması ve genel mücadele işleri yapılır.
 • Çeşitli endüstri bitkileri, baklagiller bostan ve hububatın hasadına devam edilir. Ambarlama ve değerlendirme işleri devam eder. Tütünlerde son yaprak kırması yapılır
 • Buğday ve arpa ekimine bu ayın ortalarında başlanmalıdır.
 • En geç bu ayın sonunda ayçiçeği hasadı tamamlanmalıdır.
 • Çeltik hasadına başlanıp en geç ay sonuna kadar hasat tamamlanmalıdır.
 • Pancar hasadına başlanmalıdır.
 • Ambar ve depolarda gerekli koruma tedbirleri alınarak mücadele işleri yapılır.
 • Sürme ve Zabrus için tohumluk ilaçlamaları yapılır.
 • Yeni fidan dikimleri için sonbahar toprak hazırlığına başlanır.
 • Seralarda sonbahar yetiştiriciliği için topraklar hazırlanır, tohum ekimi ve fide dikimi yapılır.
 • Sonbahar turfandası sebzelerin sulama, çapalama ve bakımları devam eder
 • Sonbahar turfandası sebzelerde görülecek hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır.
 • Çeşitli sebzelerin hasadı ambalajı, pazara sevki ve değerlendirilmeleri yapılır.
 • Geççi sofralık üzümlerin hasadı ay ortalarına kadar yapılır.
 • Yeni fidan dikimleri için sonbahar toprak hazırlığına başlanır.
 • İyi yanmış ahır gübresi temin edildiği takdirde dekara 5 ton hesabı ile toprağa karıştırılır.
HAYVANCILIK ve ARICILIK FAALİYETLERİ
 • Hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek amacıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalık taraması ve takibinin yapılarak hastalıkları epidemiyolojik olarak araştırılır.
 • Sağlık taramaları yapılır.
 • Büyükbaş hayvanlara tanımlama için küpe takılarak ve VETBİS veri tabanına işlenerek kimliklendirilir.
 • Sonbahar şap aşılama döneminde büyükbaş hayvanlara koruyucu şap aşısının yapılması
 • Brucella hastalığına karşı koruyucu amaçla büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara genç aşılamanın yapılması
 • İnsanları ısıran kedi ve köpeklerin müşahade altına alınması amacıyla ısırık takibi yapılır
 • Arılarda görülebilecek hastalıklara karşı gerekli tedbirler alınır.
 • Hasat edilen ballar sınıflandırılarak piyasaya sevk edilir.
 • Kovanda arılara yeteri kadar kışlık  stok bal bırakılır.
 • Kovan üzerinde bulunan ballıklar alınır. Balı alınmış petekler ise uygun ortamlarda depoda muhafaza edilir.
 • Zayıf kovanlar birleştirilerek arıların kışa güçlü ve genç kadrolarla girmesi sağlanır.
 • Kuluçkalıktaki fazla petek ve ballar alınarak kovan içi bölme tahtasıyla daraltılır.
 • Arılarda görülen varroa zararlısına karşı mücadeleye başlanır.
 • Arılar yeni kışlatma yerlerine nakledilir.
 • Balı alınan boş petekler, petek güvesi zararlısına karşı uygun depolarda muhafaza edilir.
TARLA, BAĞ-BAHÇE ve ZİRAİ MÜCADELE FAALİYETLERİ
 • Her türlü güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır.
 • Ay sonuna kadar pancar hasadı tamamlanmalıdır.
 • Ekilecek tohumlar ile ambarlarda mahsul muhafazası için mücadele yapılır.
 • Geç kalınmış harman işleri ile endüstri bitkileri hasadı (Pancar, pamuk, çeltik, v.s.) yapılır.
 • Buğday arpa ekimi en geç bu arın ortalarında bitirilmelidir.
 • Ambar ve depolarda gerekli koruma tedbirleri alınarak mücadele işlerine devam edilir.
 • Zabrus için tarla kontrolleri yapılarak gerekli önlemler alınır.
 • Hububatta yabancı ot kontrolleri yapılarak gerekli önlemler alınır.
 • Tarla faresi kontrolleri yapılarak gerekli mücadele tedbirleri alınır.
 • Yaprak dökümünden sonra meyve bahçeleri ve bağlarda bordo bulamacı ile uygulama yapılır.
 • Bir sonraki yıl dikilecek fidanlar için toprak hazırlığına devam edilir.
 • Özellikle çeşitli hastalık ve zararlılarla mücadele bordo bulamacı atılır.
 • Seralarda son turfanda sebzelerin sulama, çapalama işlemleri yapılır.
 • Zirai Mücadele işlerine kışlık sebzelerde devam edilir.
 • Son turfanda sebzeler hasat edilerek ambalajlanır, muhafaza edilir ve değerlendirilir.
 • Bağlarda bir sonraki yıl dikilecek fidanlar için toprak hazırlığına devam edilir.
 • Bağlarda çeşitli hastalık ve zararlılarla mücadele bordo bulamacı atılır.

 

HAYVANCILIK ve ARICILIK FAALİYETLERİ
 • Hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek amacıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalık taraması ve takibinin yapılarak hastalıkları epidemiyolojik olarak araştırılır.
 • Sağlık taramaları yapılır.
 • Büyükbaş hayvanlara tanımlama için küpe takılarak ve VETBİS veri tabanına işlenerek kimliklendirilir.
 • Brucella hastalığına karşı koruyucu amaçla büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara ergin aşılamanın yapılması
 • Büyükbaş hayvanlara tanımlama için küpe takılarak ve VETBİS veri tabanına işlenerek kimliklendirilir
 • İnsanları ısıran kedi ve köpeklerin müşahede altına alınması amacıyla ısırık takibi yapılırı
 • Hastalıktan ari işletmelerinin denetlenmesi ve kontrolü yapılır
 • Arılara yeteri kadar kışlık bal bırakılarak  kışlatmaya alınır.
 • Hasat edilmiş ballar piyasaya sevk edilir
 • Kışlatma yeri hazırlanarak arılar buraya nakledilir. Kışlatma esnasında arıların kuzey rüzgârlarından ve rutubetten korunmasına özen gösterilir.
 • Ekim ayında yapılamayan varroa mücadelesi bu ay içinde bitirilir.
 • Kovanda yeterli düzeyde bal stokunun olup olmadığı son defa kontrol edilir. Balı az ise bal ilave edilir.
 • Kullanılan arıcılık malzemeleri temizlenerek işletmede uygun yerde muhafaza edilir.
 • Hasat sonu elde edilen ve kullanım dışı eski petekler eritilerek mum haline getirilir.
TARLA, BAĞ-BAHÇE ve ZİRAİ MÜCADELE FAALİYETLERİ
 • Bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır
 • Bu ayın ortalarına kadar kışlık sebzelerin hasadı tamamlanmalıdır
 • Ambar ve depolarda gerekli koruma tedbirleri alınarak mücadele işlerine devam edilir.
 • Zabrus için tarla kontrolleri yapılarak gerekli önlemler alınır.
 • Hububatta yabancı ot kontrolleri yapılarak gerekli önlemler alınır.
 • Tarla faresi kontrolleri yapılarak gerekli mücadele tedbirleri alınır.
 • Yaprak dökümünden sonra meyve bahçeleri ve bağlarda bordo bulamacı ile uygulama yapılır.
 • Meyveler kış dinlenmesine girdiği için herhangi bir işlem yapılmaz.
 • Seralardaki geç turfanda sebzelerin hasadı, ambalajı ve değerlendirilmesi yapılır.
 • Bağlar kış dinlenmesine girdiği için herhangi bir işlem yapılmaz.
HAYVANCILIK ve ARICILIK FAALİYETLERİ
 • Hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek amacıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalık taraması ve takibinin yapılarak hastalıkları epidemiyolojik olarak araştırılır.
 • Sağlık taramaları yapılır.
 • Büyükbaş hayvanlara tanımlama için küpe takılarak ve VETBİS veri tabanına işlenerek kimliklendirilir.
 • İnsanları ısıran kedi ve köpeklerin müşahede altına alınması amacıyla ısırık takibi yapılırı
 • Serbest veteriner hekim muayenelerinin denetimlerinin yapılır
 • Hastalıktan arî işletmelerinin denetlenmesi ve kontrolü
 • Arılar kovanlarında uygun ortamlarda kış dinlenmesine bırakılır.
 • Yılsonu genel bir değerlendirme yapılır. Mali bilanço çıkartılır.
 • Arı Sicil Defterindeki bilgiler derlenerek rapor haline getirilir ve işletmenin kapasitesi belirlenir.
 • Arıcılıkta Yıl içinde karşılaşılan güçlükler ve tespit edilen sorunlar giderilmeye çalışılır.
 • Hasat edilen ballar ambalaj ve paketleme yapılarak  pazara sunulur.
 • Dönem içinde yarım kalan işler tamamlanır.
 • Kovan yapımı, tamiri ve boyama işleri yapılır.
 • Arıcılık eğitimine devam edilir. Eksik bilgiler tamamlanır.
 • Arılık yeri ara sıra kontrol edilir. Kovanlarda bir değişiklik varsa eski haline getirilir.