PROBİYOTİKLİ ÖZELLİK ve FAYDALAR:

Bacillus grubu bakteriler tarafından üretilen antimikrobiyal yapılar hedef hücreleri doğrudan etkiler. Bu özellik sayesinde;
  • Bacillus suşlar biyokontrol kapasitelerini artırır.
  • Bitkilerde sistemik direnci artırır.
  • Bitkinin zararlı ve hastalık etmenleri ile girdiği besin,su ve mineral rekabetinde bitkiyi destekler.
  • Bu bağlamda, ProVerim çoklu mantar ve bitki patojenlerinin büyümesine karşı yüksek aktivite gösterir.
  • Tüm bunları yaparken Chlorpyrifos, Malathion, Dimethoate gibi kimyasalların biyolojik bozunmasını sağlar.

 

→ ProVerim ürün içeriğindeki bakteriler spor mod’dadır.

Genel olarak probiyotik bakterilerden beklenti üç başlık altında özetlenebilir;

  • Kök, sürgün gelişimini sağlamak

  • Biyokütle artırmak

  • Ürün kalitesi artırmak (tat,renk,koku)

Bacillerin toprakta davranış şekilleri:

Proverim Mikrobiyal Bio-Gübre, uygulandığı bitkide hücre bölünmesini ve büyümesini sağlar, su ve besin maddelerini kolayca bulabilmesi için kökü toprağın derinliklerine ulaştırır.

Böylece genişleyen ve büyük bir toprak hacmi kazanan kök, hücre membranlarının (zarlarının) akışkanlığını ve köke besin maddelerinin girişini kolaylaştırır. Besin girişi sırasında toprakta bulunan kayalaşmış fosfat, sülfat ve potasyum gibi maddeleri dönüştürerek bitki bünyesine taşır.

Havadaki azot fiksasyonunu da sağlayan Proverim Mikrobiyal Bio-Gübre, bitkilerin düzenli beslenmesine yardımcı olur. Tüm bunlar olurken, milyarlarca canlı mikroorganizma bitki gen haritasını düzenlemeye başlar.

PROVERİM VERİMLİLİK ORANLARIMIZ: